Foto van de week

 

Elke week maken bewoners van de Idahoeve foto's van hun leefwereld: het eiland, de hoeve, hun werk of gewoon de dieren en mensen om hen heen. Zo kunnen ze anderen deel maken van hun visie. Kijk je mee?

 

 
                                                                                                                                                       

 

  01 Richard

Zoals bekend werkt Richard van de Idahoeve wekelijks een dag op het beroemde Tiengemeten pontschip de St.Antonius. Het is in deze misschien leuk wat meer over de geschiedenis van deze pont te vertellen, want het schip heeft vrij veel meegemaakt in haar bestaansgeschiedenis.

Van oorsprong komt de St.Antonius uit Duitsland. 
Het deed vroeger allereerst dienst op de Rijn tussen de dorpen Uedesheim en Himmelgeist als veerpont, maar werd overbodig toen er ter plaatse de Fleherbrucke werd gebouwd.
Na allerlei gestechel terwijl de pont naast de brug langzaam lag weg te roesten (waar pontbaas Huib Bijl je alles over kan vertellen) is het schip later eerst naar Engeland gebracht, om te worden ingezet bij de bouw van de beroemde klassieke boogbrug de Orwellbridge bij Ipswichtown.
Het zette daar allerlei bouwmaterieel over tijdens het bouwproject. Daarna kreeg Huib het schip dan eindelijk, om er de veerdienst naar Tiengemeten mee te kunnen onderhouden, want de eigen gierpont was immers gecrasht. (zie de website   www.tiengemeten.com)
In de tijd dat de St.Antonius in Engeland was, had Huib in de tussentijd steeds noodgedwongen een pontschip gehuurd, want de pont zou van oorsprong eigenlijk meteen naar Nederland komen.
Toen de St.Antonius dan eindelijk in Nederland arriveerde, was het nog verder verroest en zat het schip helemaal onder de Engelse betonsmurrie.
(Huib kon dus meteen met allerlei moeilijk reparatiewerk aan het pontschip beginnen eer hij er normaal mee op Tiengemeten kon varen Dit heeft jaren aangesleept.)
De St.Antonius is kort geleden gelukkig door Natuurmonumenten (samen met Huib) compleet gerestaureerd inclusief voor de derde keer nieuwe motoren en wordt nu iedere 4 jaar van een nieuwe laklaag voorzien.
Op de foto zie je een voorbeeld van het vrachtverkeer wat in de huidige tijd regelmatig wordt overgevaren door de veerdienst.
De foto is van Richard tijdens zijn werk op het schip.

Er zit een extra afbeelding in dit bericht. Deze is van een plaquette die aan de muur hangt op de plek waar de St.Antonius vroeger dienst deed in Duitsland. Tegenwoordig vaart men er vanaf de oude veerstoep aldaar pleziertochtjes in de zomer, als aandenken aan het St.Antonius veer van vroeger.

 

                                                                                                                  02 Gerrit

 

Hier een prachtige foto die onlangs is gemaakt door Gerrit. We zijn hier aan de achterzijde van de Idahoeve met uitzicht over het Vuile Gat richting Zuid-Beijerland. Op de voorgrond zie je de mobiele veekraal die gebruikt wordt door boer Piet Holster om zijn dieren bij elkaar te kunnen brengen. Veel van zijn dieren worden ingezet bij de tijdelijke begrazing van specifieke stroken in het terrein van Tiengemeten. Zijn voorganger deed dit idem dito op het toenmalig boeren eiland. Tegenwoordig gaat dit op een meer ecologische wijze mede vanwege de natuurontwikkelingsdoelen.

 

                                                                                                                                                                                                         
03 Ria 

03 Jolanda  

03 Richard

 

Hier een drietal foto’s van voorbeelden van met de hand gemaakte artikelen. Links een aantal voorbeelden van houten artikelen, vogelhuisjes, krukjes en meer. In het midden liggen onderdelen voor 'geurzakjes', deze worden gevuld met lekker ruikende spulletjes . Onze keramiek oven doet het gelukkig weer, hier voorbeelden van zeepbakjes, schaaltjes. Tegenwoordig worden er ook kaarsen gemaakt.  De foto’s zijn van de hand van Ria, Jolanda en Richard.

 

                                                                                                          04 Tom

 

Hier een opname van de bekende boom bij de vluchtheuvel op Tiengemeten. Nog niet zo lang geleden stond er nog zo’n oude populier iets verderop richting het zuiden. Deze is inmiddels omgevallen in het terrein. Vroeger liep hier de weg langs en stond er een huisje. Dit huisje werd ooit gehuurd van boer Smits door 1 van de allereerste weekenders op het eiland ooit (Ary Arbman). Tijdens de herinrichting van Tiengemeten is het huisje afgebroken. Digna Sinke noemt het altijd het huisje van Scheffer. Dit was de laatste huurder van het pandje. De meer zuidelijker populier kun je zien liggen als je dieper in de foto kijkt. Het is tegenwoordig een natuurlijk proces binnen de ecologie van het eiland, het spontaan omvallen van bomen. Visarenden gaan er graag zitten! De boom die nog overeind staat bevindt zich op een kleine verhoging van zo’n 1.50 meter. Daardoor heeft de boom wat meer houvast in de wat minder natte klei en staat hij er nog steeds. Een paar jaar terug zaten er plotseling een aantal Aalscholvers in deze populier. Die verbleven er een paar dagen. Als de vogels ervoor hadden gekozen om van deze boom hun roestplaats te maken, was ook deze stam geen lang leven meer beschoren geweest, (Een Aalscholver boom gaat vanzelf dood vanwege de vele uitwerpselen die de dieren laten vallen) maar dat gebeurde niet. De Aalscholvers zijn een week of wat later weer vertrokken.

 

                                                                                                                     

 05 Mohammed 

05 Mohammed

 

Je zou misschien denken dat wanneer je op de Idahoeve woont je misschien in een soort isolement terecht zou komen. Je leeft immers op een natuureiland ver van de actieve maatschappij. Niets is echter minder waar. Er is altijd volop activiteit gaande op Tiengemeten. (Per jaargetijde kan dat natuurlijk wel enorm verschillen.)

Er is altijd interactie met de vaste wal. Dat maakt het juist hartstikke leuk. Op de Idahoeve zijn o.a. een paar jongens die fans zijn van voetbalclub Feijenoord. Zo gaan ze af en toe naar wedstrijden kijken in de Kuip.

Het leven gaat vrolijk verder. Juist ook op de Idahoeve op Tiengemeten. Het is in deze misschien leuk om te melden dat middenvelder van Feijenoord Tonny Vilhena vroeger bij fotowerkgroep begeleider Willem van Gilst jr. op de sportinstuif kwam in Hellevoetsluis om met Willem basketbaltraining te doen. De wereld is klein!  

 

                                                                                                                                      06 Richard

Op de foto zie je 2 herkauwende Blaarkoppen. Dit is een runderras waarvan er een behoorlijke groep op Tiengemeten gehouden wordt. Zij worden zoal ingezet voor het begrazen van diverse kades en dijkstructuren in het terrein van het eiland. Dat doen ze heel nauwkeurig meter voor meter, terwijl de groep Blaarkoppen zich langzaam al etend verplaatst. Ze eten dan niet uitsluitend gras, maar ook andere vegetatie. Daardoor krijgen juist meer plantensoorten een kans om eventueel op de begraasde plekken te ontspruiten. Het bevordert de ontwikkeling van de biodiversiteit op Tiengemeten enorm. Planten en kruiden die bijvoorbeeld gif of stekels dragen en dergelijke laten ze keurig staan. Een maaimachine zou het zo secuur niet kunnen.
 

                                                                                                                                     07 Genja

 

Van oorsprong komt de Koereiger voor in Afrika, maar de laatste 50 jaar heeft dit dier zich verspreid over andere continenten, waaronder Azië, Amerika, Australië en Zuid-Europa.

In Nederland zijn de laatste jaren honderden waarnemingen gedaan. Bij ons op natuureiland Tiengemeten wordt de vogel steeds vaker gezien, met name in de zomerperiode. De Koereiger wordt zo’n 50 cm groot en bewoont zoetwater-wetlands, cultuurland en grasland. Precies het type landschap wat bij ons op het eiland wordt ontwikkeld. Hij dankt zijn naam aan het feit dat hij in groepjes het vee op de weilanden vergezelt. Grazend vee jaagt vaak insecten, kikkers en muizen uit hun schuilplaats die de vogel graag eet. Genja van de Idahoeve maakte deze foto tijdens het uitstapje in de Apenheul alwaar ze er een hele kolonie van bezitten.

 

                                                                                                                                         08 Tom

 

Hier een prachtige foto van een Knobbelzwanen paar met hun jongen gemaakt door Tom van de Idahoeve. Deze vogels zijn jaarrond op Tiengemeten aanwezig en over het algemeen in een behoorlijk grote groep die met elkaar optrekt. Het Haringvliet is er om bekend dat er steeds Knobbelzwanen met elkaar verzamelen. Geregeld zie je er ook een enkele Zwarte Zwaan tussen. De Knobbelzwanen vinden dat OK. Andere watervogels verjagen ze juist uit hun omgeving. Op Tiengemeten komen ze tegenwoordig langdurig foerageren. Er is voor hen nu immers allerlei lekkers te vinden, vooral onder water. De waterdiepte op het eiland is trouwens perfect in harmonie met de lengte van hun nek. Zo kunnen ze overal goed bij.

Hier een link naar een uitgebreide info-webpagina van de Knobbelzwaan getiteld ¨ De Knobbelzwaan en het geheim van zijn bruine jongen¨

 http://www.natuur-natuurlijk.nl/de-knobbelzwaan-en-het-geheim-van-zijn-bruine-jongen-cygnus-olor/  
 

                                                                                                                                                                                                                  

 

 09 Richard

 09 Richard

 09 Richard

 

Richard kwam de afgelopen week met een leuk verhaal. Hij werkt regelmatig voor boer Piet en die had hem deze keer meegevraagd naar boer Klompe verderop in de polder. Het was namelijk tijd voor het gereed maken van de ¨Hoeksche Rooie¨ voor de verkoop. Dit is een beroemde Hoeksche aardappel. Dat gaat onder deze bevriende boeren op een zelfde manier zoals de mensen elkaar ook altijd op Tiengemeten bijstonden, zonder eerst direct aan geld te denken. Gewoon elkaar helpen, omdat het een goede zaak betreft als je wat extra mankracht nodig hebt. Richard van de Idahoeve heeft er enorm van genoten en heeft er wederom heel veel van geleerd.

 

                                                                                                                                                                 10 Tom

 

Hier een tafereel wat je tegenwoordig erg vaak op en rond het eiland Tiengemeten ziet, grote groepen Brandganzen (en ook veel Grauwe ganzen) waarvan een deel plotseling luid kabaal makend het luchtruim kiest, omdat ze werden opgeschrikt door een bunzing, roofvogel, boerenkat of anderszins, hier prachtig gefotografeerd door Tom van de Idahoeve.

De Brandgans is pas sinds 1984 broedvogel in Nederland. Tot het oorspronkelijke leefgebied van deze prachtig getekende, compacte gans behoren allerlei richels op kliffen en heuvels op onherbergzame plaatsen als Spitsbergen, Groenland en Noord-Rusland. In Nederland vond de Brandgans blijkbaar ook een leefgebied dat aan de behoeften voldoet, waarschijnlijk geholpen door de aanwezigheid van 'tamme' Brandganzen die gehouden worden in parken en tuinen. Deze populaties mengen ook met elkaar.
De Brandgans bewoont allerlei onherbergzame gebieden boven de poolcirkel. Sinds de jaren '80 nam de verspreiding van dit dier sterk toe, vooral in het Oostzeegebied. Hun biotoop bestaat vooral uit akkers, graslanden, de intergetijdenzone, kuststroken, moeras, diverse oevers langs wateren, rivieren, wad en uitgestrekte weilanden. Brandganzen broeden in Nederland op een aantal vreemde plaatsen, waaronder nauwelijks begroeide eilanden en bijvoorbeeld open en bloot op stenen dijkstructuren. Brandganzen broeden ook wel in moerasbossen en rietkragen. De dieren eten voornamelijk gras en plantendelen.

11 Ria
 

Op deze foto zie je een biotoop op Tiengemeten wat je typisch een Beverbiotoop zou kunnen noemen. In deze zone zijn ook vaak Kemphanen actief. Dit soort panorama’s zijn op meerdere plaatsen op het eiland te vinden. De ene keer wat ruiger, de andere keer juist meer in de luwte. In de huidige tijd zijn er inmiddels meerdere Bevers op Tiengemeten aanwezig, vooral in de ruigere delen. Het begon een aantal jaren geleden met de eerste knaagsporen op de noordelijke westpunt van het eiland. Later werden deze ook gezien in de omgeving van de instroomopening in de Mariapolder. Tegenwoordig bouwen de Bevers al burchten op Tiengemeten en zijn ze als diersoort officieel ingeburgerd. Dat betekent groot plezier, want op de Idahoeve wordt daarom nu ook door de bewoners gewerkt aan opdrachten die verband houden met de Bevers, zoals het vervaardigen van afscheidingsschermen gemaakt van Wilgentakken. Dat is in samenwerking met Natuurmonumenten om de Bevers een klein beetje privacy te gunnen. Op de Facebookpagina van natuureiland Tiengemeten kun je regelmatig info lezen over de Bevers op het eiland.  

Link:   https://www.facebook.com/tiengemeten?fref=ts

 

12 Mohamed

 

Hier een bijzonder mooie foto van Mohamed. De Schotse Hooglanders op Tiengemeten zijn nazaten van de oorspronkelijke allereerste ¨Grote Grazer¨ runderen in Nederland die in 1982 op de Veluwezoom zijn ingezet. De tien Schotse Hooglanders in Nationaal Park de Veluwezoom hadden in dat jaar de primeur met het eerste experiment van bosbegrazing door runderen in ons land. Het idee voor runderbegrazing komt van de in 1991 overleden ecoloog Harm van de Veen. Hij was instigator van Stichting Kritisch Bosbeheer.  Inmiddels kent éénvijfde van Nederlandse natuurterreinen een vorm van begrazingsbeheer, zo ook Tiengemeten.
De Schotse Hooglander wordt ook wel Highland Cow genoemd en is een meestal roodbruin runderras dat oorspronkelijk uit Schotland komt. Ze hebben lang haar en lange horens.  Een volwassen stier weegt 800 kilo en een koe 500 kilo. Schotse hooglanders kunnen tot achttien jaar oud worden. Dit runderras is zeer geschikt om in natuurgebieden jaarrond als grote grazer te worden ingezet. Ze hebben weinig zorg nodig en zijn zelden agressief, (maar ga niet met een rode jas aan het terrein in!) De dieren zijn in Nederland tegenwoordig veelvuldig te zien in natuur- en recreatiegebieden. Hooglanders voeden zich ook met planten die veel andere rundersoorten links laten liggen, en door hun lange haar kunnen ze ook in de wintermaanden buiten blijven. Het komt de ecologie in ons land allemaal zeer ten goede.
 

 
13 Tom

 
13 Tom

We kennen natuurlijk allemaal Hugo Schortinghuis, de vroegere Rattenvanger op Tiengemeten. Hugo was de allereerste premie Rattenvanger in Nederland. We mogen Hugo heel erg dankbaar zijn, want tegenwoordig zijn er vrijwel geen Muskus- en Beverratten meer op Tiengemeten. 

Muskusratten graven uitgebreide gangenstelsels in dijk- en kadestructuren. Beverratten kunnen een natuurgebied in korte tijd helemaal kaal vreten en dragen vaak voor de mens gevaarlijke parassieten bij zich. Het zijn dieren die hier van oorsprong helemaal niet thuis horen. Ze komen oorspronkelijk uit Zuid- en Noord Amerika. Men noemt dat met een mooi woord een invasieve exoot. Op de foto van Tom zie je een typische natuurstrook  waar deze ratten doorgaans te vinden zijn.

 

14 Richard

14 Richard

14 Richard

14 Richard

Er worden op de Idahoeve allerlei bijzondere planten, kruiden en gewassen gekweekt. Het ligt in de bedoeling om er een uitgebreide fotoexpositie aan te wijden met begeleidende info’s. De meeste gewassen hebben een geneeskrachtige kwaliteit en/of zijn zeer gezond en voedzaam voor consumptie. De profs op de Idahoeve houden zich er op velerlei gebied mee bezig, maar natuurlijk ook de bewoners. Die leven er helemaal van op. De diversiteit is enorm. Er wordt aan gewerkt in de kas, maar ook op de terreintjes van de hoeve buiten en natuurlijk op het boeren perceel in de beroemde Oude Polder van Tiengemeten. Daar beheert de Idahoeve ook een eigen terrein. De foto’s zijn van de hand van Richard. Hij heeft een prachtige serie gemaakt betreffende dit onderwerp. 

 


15 Arie

Op 26 april jongstleden brachten de bewoners van de Idahoeve een bezoek aan de oude vestingstad Willemstad. Deze tocht werd aangeboden door veerdienst Tiengemeten met het schip de Heicondias. Onderweg was het erg leuk, laat dat maar aan Eva en Huib over.  In Willemstad stond fotowerkgroep coördinator Gerard Beulink al op de kade te wachten. Een aantal deelnemers van de fotowerkgroep Idahoeve was ook mee aan boord en zo heeft o.a. Arie onder begeleiding van Gerard een paar mooie foto’s gemaakt van het houten wiel welke dienst doet om de waterstand in de vesting van Willemstad te regelen.

 

16 Ria

Archief

Hier een prachtig plaatje gemaakt in het Weelde gebied met in de voorgrond een verliefd Knobbelzwanen paar. In de achtergrond zie je de tijdens de herinrichting van het eiland gereconstrueerde vluchtheuvel op Tiengemeten. Direct na de watersnood van 1953 was hij afgegraven om gaten in de dijken te kunnen dichten, maar is in de huidige tijd weer opnieuw vormgegeven als uitzichtpunt voor het publiek. De bovenste rand ligt op 6 meter boven NAP. De betegelde bodem op 5 meter boven NAP. Op de begeleidende archief foto van heel vroeger zie je Marie Breure en Miep de Regt op de toenmalige heuvel. Zij vertoefden hier vaak als bewoners van het eiland. Inmiddels zijn zij op hoge leeftijd en zijn woonachtig in de Hoeksche Waard. Ze vertelden ons tijdens een ontmoeting met hen, dat er vroeger altijd paling in de put zwom. Het is apart dat in de huidige tijd tijdens vismonitoringen, in de omgeving van deze vluchtheuvel nog altijd de meeste paling boven water komt. De natuur heeft zo zijn eigen geheimen. Sommige bewoners noemden de vluchtheuvel altijd de vluchtpit. Dit kwam omdat 1 van de vrouwen in die tijd getrouwd was met een Schotse man, familie De Buck. En put is in het Engels vertaald pit.  

 

17a Tom

 

17b Tom

 
17c Tom

 

Niet alleen de Suzannehoeve heeft in het verleden meerdere keren met brand te maken gehad, ook de oude aardappelloods heeft wel eens in de fik gestaan. Gelukkig was deze brand spoedig geblust met weinig materiële schade. Klassiek geschoolde bouwvakkers als Gerrit Verwijs uit de Hoeksche Waard hebben deze beroemde loods toentertijd gemetseld. Nu Tiengemeten natuureiland is, verandert en vervalt de oude loods net als de Irenehoeve langzaam in een eldorado voor een aantal bijzondere dieren, waaronder nachtvlinders, uilen en vleermuizen. Schotse Hooglanders hangen er graag rond vanwege de schaduwrijke plekken en de mogelijkheid om te baden in de aangrenzende kreek. De populieren in de omgeving die er nog staan vallen langzaam allemaal om vanwege de steeds veranderende waterstanden. Deze bomen worden wanneer ze plat liggen en afsterven ideale roestplaatsen voor roofvogels zoals de Visarenden, die graag in de omgeving vertoeven in lente en herfst. Op de fotoreeks van Tom kun je goed zien hoe het omvallen van populieren op Tiengemeten ongeveer verloopt.

 


 
18 Dick
 

Dick was laatst in de vogelkijkhut bij de Griendweipolder. Hij maakte daar een authentiek Tiengemeten plaatje. Je kunt aan de foto goed zien dat het eiland momenteel hartstikke groen is. Dit wordt ook bevestigd door recente luchtfoto's van het eiland die we in het archief hebben. Ook zie je in het landschap de onlangs door Natuurmonumenten vernieuwde Bosman molen. Ze worden sinds 1929 in het dorp Piershil gemaakt. In 2006 is het nieuwste model op de markt gebracht. Hierin zijn vele verbeteringen doorgevoerd. De molentjes dragen in sterke mate bij aan de landschapsbeleving van de polder. Een inventarisatie uit 2013 van kleine molens in de provincie Noord-Holland laat o.a. zien, dat ongeveer twee derde van alle molens een Bosman-molentje betreft. Enkele exemplaren hebben de status van Rijksmonument gekregen.
Het molentje is in de loop der tijd overal in de wereld toegepast en ze worden nog steeds gemaakt bij ons om de hoek in Piershil. Er bestaat zelfs een model met wieken van bamboe. De Bosman Windwatermolen is niet voor niets de meest voorkomende molen in het Nederlandse landschap en is fotogeniek zeer bekend van Tiengemeten. De windwatermolen wordt in Nederland hoofdzakelijk gebruikt voor het bemalen van polders wat onontbeerlijk is in ons land. Vanaf windsnelheden van 3 m/s kan de molen dienst doen. Door een eenvoudig vlottersysteem is volautomatische peilbeheersing mogelijk. Behalve voor het ontwateren van een gebied kan de molen dus ook worden toegepast voor het rondpompen van water (ten behoeve van verversing) en bevloeiing van natuurgebieden met plas-dras situaties. Perfect voor de ontwikkelingen op natuureiland Tiengemeten.

 

 

(Deze foto's zijn gemaakt door bewoners van de Idahoeve. Wekelijks volgen zij werkgroepen fotografie. De beeldrechten behoren toe aan elke afzonderlijke fotograaf.)